Prie klojimo ant tvoros...

Prie klojimo ant tvoros
Tupi zylė be skaros.
Kas tą zylę pabaidys,
Mūsų tas nebematys.


---------
© Pasakų kampelis