Plekšt plekšt...

Plekšt plekšt

Per marias

Lekia gulbė

Į salas.

Aš žer gulbę pykšt!

Gulbė į marias plykšt!


---------
© Pasakų kampelis