Du krankliai krankia, visą girią lenkia

Mišių patarnautojai skambina


---------
© Pasakų kampelis