Sukas meška baubdama, baltą pusnį pūsdama

Girnos mala


---------
© Pasakų kampelis