Gintarų vainiku dabintas, medžių karalium vadintas

Ąžuolas


---------
© Pasakų kampelis