Barė ponas katinėlį...

Barė ponas katinėlį
Kam sudaužė ąsotėlį
Katinėli nu nu nu,
Tave mušti ketinu!


---------
© Pasakų kampelis