Neik su velniu obuoliauti

Velnias su žmogum ėjo obuoliauti. Nuėjus velnias sako žmogui:

- Lipk tu į obelį.

Tuokart žmogus įlipo obelin krėsti. Ant žemės paliko krepšį. O velnias pririnko obuolių abu krepšius žmogaus ir savo, ir nubėgo. Žmogus paliko be krepšio ir obuolių.

Nuo to ir sakoma: neik su velniu obuoliauti – paliksi be krepšio ir be obuolių.

Šios pasakos įgarsinimą galite klausyti čia.


---------
© Pasakų kampelis