Žvirblis ir katinas

Balandis su žvirbliu sutarė alų daryti. Neilgai laukus, alus ir gatavas – saldus, tirštas. Supuolė abudu gerti. Išmetė vieną stiklinę, išmetė antrą, po to dar trečią. Balandis, matai, didesnis paukštis, taip greitai nepasigėrė, o žvirblis, toksai spirgas, kaipmat įkaušo ir nugriuvo į žolę.

Balandis tupi ant stulpo ir ulduoja:

- Blogai bus! Blogai bus!

Žvirblis, žolėje drybsodamas, čiepsi:

- Nieko, nieko! Nieko, nieko!

Kur buvęs, kur nebuvęs, katinas prisėlino ir pačiupo žvirblį.

Balandis, matydamas draugo nelaimę, vėl savo varo:

- Blogai bus! Blogai bus!

Šitai išgirdęs, katinas ausis pastatė – kodėl jam blogai būsia?

Tuo laiku žvirblis atsitokėjo ir sako katinui:

- Kaipgi tu , tokio poniško kilimo, mane be druskos valgysi?

Katinas tuojau pasidėjo žvirblį ant žolės ir nubėgo druskos. O žvirblis gudruolis purpt ant tvoros ir prasidžiugęs šaukia:

- Nieko, nieko! Nieko, nieko!

Taip žvirblis ir išsigelbėjo iš katino nagų.


---------
© Pasakų kampelis