Lietuvių liaudies pasakos » Pasakos apie gyvūnus » Gaidys ir višta lazdynuose
Print view

Gaidys ir višta lazdynuose

Išėjosykį gaidys su višta į mišką riešutauti. Tik vištelė ėmė ir užspringo riešuto kevalu - guli ir sparneliais plasnoja. Gaidys nulėkė vištai vandens. Pribėgo prie upelio ir sako:
- Upeli, upeli, duok man vandenėlio, aš nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
Upelis atsako:
- Gerai, aš tau duosiu vandens, tik už tai man duok žalių lapų.
Nulėkė gaidys prie žalios liepos.
- Liepa, liepa, duok man žalių lapų, aš atiduosiu juos upeliui, jis už tai man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš duosiu žalių lapų, tik už tai man duok laumės juostą, - atsakė liepa.
Nulėkė gaidys pas laumę.
- Laume, laume, duok man savo juostą, ją atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, už tai jis man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš tau duosiu juostą, tik už tai man duok kurpaites, - atsakė laumė.
Nulėkė gaidys pas kurpių.
- Kurpiau, kurpiau, duok man kurpaites, jas atiduosiu laumei, ji man duos juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, už tai jis man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš tau duosiu kurpaites, tik už tai man duok šepetį, - atsakė kurpius.
Nulėkė gaidys pas pameistrį.
- Pameistrį, pameistrį, duok man šepetį, jį atiduosiu kurpiui, kurpius duos man kurpaites, kurpaites atiduosiu laumei, laumė duos man juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, už tai jis man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš tau duosiu šepetį, tik už tai man duok duonos, - atsakė pameistrys.
Nulėkė gaidys pas kepėją.
- Kepėjau, kepėjau, duok man duonos, duoną atiduosiu pameistriui, pameistrys man duos šepetį, šepetį atiduosiu kurpiui, kurpius duos man kurpaites, kurpaites atiduosiu laumei, laumė duos man juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, už tai jis man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš tau duosiu duonos, tik man už tai duok grūdų, - atsakė kepėjas.
Nulėkė gaidys pas malūnininką.
- Malūnininke, malūnininke, duok man grūdų, grūdus atiduosiu kepėjui, kepėjas duos man duonos, duoną atiduosiu pameistriui, pameistrys duos man šepetį, šepetį atiduosiu kurpiui, kurpius duos man kurpaites, kurpaites atiduosiu laumei, laumė duos man juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, už tai jis man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš tau duosiu grūdų, tik už tai man duok malkų, - atsakė malūnininkas.
Nulėkė gaidys pas medkirtį.
- Medkirty, medkirty, duok man malkų, malkas atiduosiu malūnininkui, malūnininkas duos man grūdų, grūdus atiduosiu kepėjui, kepėjas duos man duonos, duoną atiduosiu pameistriui, pameistrys duos man šepetį, šepetį atiduosiu kurpiui, kurpius duos man kurpaites, kurpaites atiduosiu laumei, laumė duos man juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, upelis duos man vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi. Gerai, aš tau duosiu malkų, tik už tai man duok kirvį, - atsakė medkirtys.
Nulėkė gaidys pas kalvį.
- Kalvi, kalvi, duok man kirvį, kirvį atiduosiu medkirčiui, medkirtys duos man malkų, malkas atiduosiu malūnininkui, malūnininkas duos man grūdų, grūdus atiduosiu kepėjui, kepėjas duos man duonos, duoną atiduosiu pameistriui, pameistrys duos man šepetį, šepetį atiduosiu kurpiui, kurpius duos man kurpaites, kurpaites atiduosiu laumei, laumė duos man juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, upelis už tai man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
- Gerai, aš tau duosiu kirvį, tik už tai man duok anglių, - atsakė kalvis.
Nulėkė gaidys pas anglininką.
- Anglininke, anglininke, duok man anglių, anglis atiduosiu kalviui, kalvis duos man kirvį, kirvį atiduosiu medkirčiui, medkirtys duos man malkų, malkas atiduosiu malūnininkui, malūnininkas duos man duonos, duoną atiduosiu pameistriui, pameistrys duos man šepetį, šepetį atiduosiu kurpiui, kurpius duos man kurpaites, kurpaites atiduosiu laumei, laumė duos man juostą, juostą atiduosiu liepai, liepa duos man lapų, lapus atiduosiu upeliui, upelis už tai man duos vandens, jį nunešiu savo vištelei, mat ji guli lazdynuose ir mirtimi vaduojasi.
Pagailo anglininkui gaidžio, ir jis davė jam anglių. Ir kalvis gavo anglių, o medkirtys - kirvį, o malūnininkas - malkų, o kepėjas - grūdų, o pameistrys - duonos, o kurpius - šepetį, o laumė - kurpaites, o liepa - juostą, o upelis - žalių lapų, o gaidys - vandens. Nunešė jis tą vandenį vištelei į lazdynus, ir vištelė pasveiko.

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Apie mus | Atsakomybė | Mailform

© Pasakų kampelis